Szerző és szerkesztő: Dr. Kékesi Tamás, DSc. (egyetemi tanár, volt válogatott síversenyző, képesített edző) 
Author and editor: Dr. Tamas Kekesi, DSc. (professor, former national ski team racer, qualified trainer)

Tartalom /Contents    
1 -  Bevezető (és időjárás) / Introduction (and weather forecast)
2 -  Alapok, működési formák és célok / Fundaments, Forms of Operation and Objectives

1 -  Bevezető (és időjárás) / Introduction (and weather forecast)

 Bükk-930m időjárás előrejelzés / Weather Forecast Bukk-930m
1 -  Bevezető / Introduction
(In English see below)
A sí sportot űző tömegek az alpesi (lesikló) sportághoz kötődnek, hiszen a havas lejtőkön jól irányítottan siklani az egyik legnagyszerűbb érzés, amit az ember tapasztalhat. A síelés a köznyelvben erre az „alpesi” formára utal (és az egészen eltérő felszereléssel sík terepen is folytatható – de a hegyvidékeken kevésbé népszerű - mozgásra a „sífutás” konkrét megnevezése használatos). A weblap elnevezése is a köznyelvi értelmet követi. Az alpesi sízésnek Miskolc körzetében, a Bükk-hegységben, nagyon jó lehetőségei és igen hosszú tradíciói vannak. A Bükk sípályáit még mindig általában tömegek népesítik be. A tehetségek fejlődését korábban a hazai terepeken folyó bőséges alpesi versenyprogram is szolgálta. Az utóbbi két évtized alatt azonban ez a helyzet – az egyre fejlettebb  feltételek igénye miatt - megváltozott. Jelenleg az országos magyar versenyek szinte kizárólag Ausztriában kerülnek megrendezésre. Hazai terepen szinte csak a sportág miskolci aktívái rendeznek az országos szövetség hivatalos versenynaptárában is szereplő alpesi síversenyt. Ezzel az erőfeszítéssel a hagyományokra büszke helyi síelő közösség ellensúlyozni próbálja az ausztriai helyszíntől nagyobb földrajzi és financiális távolságot.
A sportág magas szintű művelésének azonban egyre megnehezedtek a feltételei. A hetvenes-nyolcvanas években még volt Miskolcon olyan alpesi sí szakosztály amely számos magyar bajnokot és bajnoki érmes versenyzőt termelt ki az itthoni lehetőségek talaján. Néhány éve azonban ez is gyakorlatilag megszűnt tevékenykedni. Ezt a tendenciát a Bánkút Síklubnál 2003-ban szerveződött csapat (Bánkút SKV) csodás módon meg tudta fordítani és a 2006. évi Magyar Bajnokságról már 6 érmet is haza hoztak Kékesi Tamás fiatal tanítványai. A miskolci lesikló gyerekek újra az ország élvonalába kerültek sőt néhányan részt vesznek a Szlovák Kupában is. Az igen erős nemzetközi mezőnyben Kékesi Márton kiváló eredményeket ért el (ski-marci.mindenkilapja.hu). Földrajzi helyzetünk azonban elősegíti a szlovák szakmai/baráti sportkapcsolatainkat. A komoly munka és az eredmények inspiráló ereje nagy, és egyre több miskolci gyerek ismét igényli a szakszerű irányítást. Ezért a BSKV mellett a versenysport helyi hagyományait őrző jól ismert Miskolci Honvéd SE Alpesi Sí Szakosztálya ismét az utánpótlás nevelésébe fogott, de a Miskolci Egyetemen is alakulóban van egy síszakosztály. Így a Bánkút SKV telítettsége, illetve más irányú kötődés esetén is találhatnak a jelentkezők miskolci síklubot. Újjáéled a lelkes síelés a Miskolc-Bükk körzet korábban lankadó, de gazdag sí-hagyományokkal rendelkező helyén, Bükkszentkereszten is,  ahol szerveződik egy versenycsapat. Van példa persze arra is, amikor igen tehetséges és eredményes Miskolci versenyzők egy több lehetőséggel rendelkező fővárosi klubnál találják meg a továbbfejlődésük biztosítékát. Mindez jelzi, hogy a régió sí sportja fejlődik, és egyre nagyobb szükség van a magasabb szintű lehetőségek kialakítására. 
A miskolci sí versenyzés megerősödését igyekszik ez a weblap is elősegíteni. A versenysport pedig erősen inspirálja a tömegsportot is, sőt, a tudatos, állandóan jobb technikára törekvő síelésnek a megszállott versenyzőkön túl is széles a tábora. Az itt megjelenő tanácsok, információk, és a Fórum alapján megosztott tapasztalatok a „minőségi síelés” népszerűsítéséhez a magasabb szintű sportélmények megszerzéséhez a sportos életforma terjesztéséhez jelentősen hozzájárulhatnak. Ennek reményében és minden érdeklődő szolgálatára kerül friss tartalom a lapra. A "Fórum" rovat nyitva áll a fenti célokat segítő hozzászólások, javaslatok, és kérdéseik előtt.  


lelkes-megszállott miskolci sí szellemiség / The enthusiastic-passionate ski spirit in Miskolc...

 The overwhelming masses of skiers belong to the alpine branch, as the controlled gliding on the snowy slopes offers one of the greatest feelings that one can experience. The common term “skiing” is used in brief to express the alpine version of the sport (and the discipline – less popular in mountainous regions - implying the movement on flat terrain with some very different equipment is distinctively referred to as “cross-country skiing”). The title of this website also reflects the common interpretation of the term. Alpine skiing has excellent facilities and long traditions around Miskolc, in Mt. Bukk. The ski slopes of Mt. Bukk are still crowded. Development of talented individuals had been served by a lavish alpine race program unfolded on domestic slopes. However, this situation has changed – due to the higher and higher technical conditions required. Currently, the national races are organized – almost exclusively – in Austria. Only the sport activists of Miskolc organize official races featured in the official program of the Hungarian Ski Federation on home snow. The local sporting community is trying to counterbalance the greater distance – both geographic and financial – from the Austrian boarder.
Conditions of high level sporting have however become rather difficult. There used to be a racing team in Miskolc that could produce a number of national champions and medallists during the 70s and 80s. However, it has practically ceased to exist for a few years. This tendency could be wonderfully reversed by the Bankut SC Racing Team – formed in 2004 – and the young disciples of  Thomas Kekesi could win 6 medals at the 2006 National Championships. There are again a few kids from Miskolc at the top of Hungarian alpine ski racing. Furthermore, some of them participate at the Slovak Cup and Marton Kekesi could achieve outstanding results (ski-marci.mindenkilapja.hu) in the strong international community. On the other hand, our geographic location promotes friendly/professional ties with Slovak partners. The inspiring force of the serious work and the results is high, and an increasing number of youngsters in Miskolc demand again professional guidance. Therefore – beside Bankut SCRT – the prestigious sport club “Honved Miskolc”, representing the local ski racing traditions, has renewed its activities in recruiting young members and a ski club is being formed also at the University of Miskolc. Thus applicants can find a ski club in Miskolc if the Bankut SCRT is full or other affiliation is preferred. There is a revival of skiing enthusiasm in a formerly receding location of rich ski heritage in the Miskolc-Bukk district, and a new team is beeing formed in Bukkszentkereszt. It has, of course, also occurred that talented and successful racers leave Miskolc finding the assurance for their further development at a club of better resources in the capital. All this may be considered as indicating a developing regional activity in the sport, also pointing out that higher level conditions are in great demand.
This website also aims at the promotion of ski racing in Miskolc. The racing sport – in turn – strongly inspires the crowds too. Furthermore, there are lot of conscientious skiers - beyond the regular racers - striving to improve their technical level. Advice, information appearing here and experience shared in the Forum may contribute a great deal to the popularization of “quality skiing”, helping to acquire higher level sporting pleasure and may propagate the sporty life style. All the content is placed at this site with this hope in mind and to serve everyone interested. The "Forum" is open for any remark, suggestion or question to promote this goal.

2 -  Alapok, működési formák és célok / Fundaments, Forms of Operation and Objectives

A helyi lehetőségek talaján és önkéntes alapon  Dr. Kékesi Tamás - az MHSE Alpesi Szakosztály volt vezető-edzője - újra sikeres síversenyzők nevelésébe kezdett 2003-ban, és a Bánkút Sí Klub hazai létesítményi támogatásával megalakult a Bánkút Sí Klub Versenyszakosztály és elindult a helyben is elérhető "nyílt edzések" sorozata. Az alábbi első képsorozatok illusztrációja szerint az első "tudatosan tervezett" szezonban még csak egy 7-éves - de már a Magyar Sí Szövetségnél is igazolt - versenyző jelölt, Kékesi Marci vett részt a munkában. A sorozat utolsó képei az első 3 év alatt elért fejlődést demonstrálják. További tehetséges és a versenysport elkezdéséhez korban is ideális gyerekek csatlakoztak az önkéntes munkához az elkövetkező két év során, de a bánkúti nyílt edzéseken mindenki szívesen látott vendég azóta is. Az edzőpályákat leginkább a Borovnyák 1. vagy 3. sz. sípályák szélén tűztük. Az érdeklődőket nemcsak szívesen látjuk, hanem szakértő tanácsokat is szívesen adunk, a közvetlenül nem-érdeklődőket pedig igyekeztünk nem zavarni a lejtőn, legfeljebb inspirálni... Beszereztünk a gyerekeknek kb. derékig érő flexibilis edzőstanglikat is, így slalomot lehet gyakorolni ütésálló védőfelszerelés nélkül is.   Based on the local opportunities, and on a voluntary basis, Dr. Tamas Kekesi - former leader and coach of the MHSE Alpine Ski Team - started to bring up again successful ski racers in 2003 and the Bankut Ski Club Racing Team was formed with the support offered by the home facilities of the Bankut Ski Club, which also started the series of "open trainings" available locally. As illustrated by the first series of pictures below, only one 7 year old racer-to-be, Marton Kekesi - who was already registered at the Hungarian Ski Federation - took part in the regular activities of the first planned season. The last pictures in the series demonstrate the progress achieved during the first three years. Further talented kids, of the suitable age to start the racing sport, joined the program during the subsequent two years, but everyone has beeb welcome to the open trainings in Bankut ever since. The training courses have been set mostly on the ski slopes "Borovnyak No. 1. or 3" at one of the sides. All those interested have not only been welcome, but they can also get expert advice, and all those directly not interested have been left undisturbed on the slope, or just inspired... We have obtained short flexible poles (stubbies) too, so it is possible to practice slalom even without any protective accessory. 

    
Az első edzések / The first trainings (Bánkút, Krompachy 2003-2004)   - és/and -   2006 tavaszi edzés/Spring training in 2006

Meghirdetett célunk: a minőségi-versenyszerű síelés hazai (elsősorban bánkúti) bázisának az erősítése volt. A minőségi síelés alatt a technika folyamatos tökéletesítésére és a sebesség biztonságos beépítésére törekvést értjük. Ehhez a fő segédeszköz a kitűzött pálya. A kényszerített kanyarodás talán egy külön műfaj, ez hozza felszínre a technikát igazán, továbbá, a kapuk közötti síelés élménye talán úgy viszonyul a szabad síeléshez, mint a kanyargós hegyi úton autózásé egy repülőtéri bolyongáshoz. Sokan vannak azon a szinten, hogy ezt a technikai többletet igényelhetik. Azonban nem kapuzunk mindig. Az edzések egy részén kapuk nélkül kell gyakorolni a hatékony és modern versenysí-technika elemeit. Tehát minden pillanatban a technika fejlesztése, tökéletesítése a cél, ami mellé persze a fizikai képességeket is meg kell teremteni.  Our proclaimed goal has been to reinforce the basis of domestic (mainly in Bankut). Quality skiing is considered to mean the continual striving for an improved technique and for the safe incorporation of higher speed. To achieve it, the set course is the main implement. Turning around the poles can be a different form of art, bringing forth the real technique. Furthermore, it compares to free skiing as driving on a winding mountain road compares to strolling around an airport. Many skiers are on the level to demand this technical surplus. However we do not practice always on set courses. In some portion of the training work it is imperative to practice the efficient and modern technical elements of racing skiing. Thus our constant goal is the development of ski technique, but it should be accompanied by the proper physical conditions as well.

 
Az edző (Dr. Kékesi Tamás) és a 2005/2006-ban legeredményesebb miskolci versenyző (Kékesi Márton) akció közben /
The trainer (Dr. Tamas Kekesi) and the most successful racer from Miskolc in 2005/2006 (Marton Kekesi) in action

Az edzésmódszer irányadó forrása: a (hosszú) múlt tapasztalata, edzéselméleti ismeretek, a mozgás-kinetikai- és dinamikai elmélet, külföldi (jórészt amerikai) szakirodalom és szlovák edzőkollégáktól átvett tippek és friss tapasztalatok élmények. Nincs megrögzött tétel, sokat konzultálva minden technikai elgondolást kipróbálunk. (A helyben aktív társadalmi edző saját maga is gyúrja a kanyarokat, hogy minden technikai fejlesztés hatását első kézből érezze, a pályáról visszacsatolt információja legyen, tapasztaljon, és adjon tovább.) A technikai elveinkre az elmúlt szezonban szereztük meg a bizonyítékot hat egyéni Országos Bajnoki érem formájában és persze további Magyar Kupa érmek is vannak, és Szlovák Kupa 10. hely is. Tehát jó az irány, és a módszer, csupán a konzekvens kitartás kérdéses. Tehát, mindent bele miskolci síversenyzők és műkedvelők!  Az alábbi képek a bánkúti versenyek és versenyszerű edzések hangulatát idézik (síelők: Kékesi Andrea- Marci és Tamás, Marty Krisztina, Botlik Tamás, Bartha Csaba, Földesi Lóránt, valamint a csoportképeken a BSKV csapat, Szöllös Benjamin, Kövér Viktor, Taszner Zoltán,  és a háttérben az aktív támogatók kara.)  The orienting source of our training method: experience from (the long) past, the dynamic and kinetic theory of movement, foreign (mostly American) literature, tips obtained from Slovak trainers and fresh experience. We have no set theory, after ample of consultations, we test all new technical ideas. (The locally active voluntary trainer himself is ardently pressing those turns so as to feel the effect of all the technical development directly, to obtain feed-back from the course, to experience, which he can pass on.) In this season, we have provided the justification to our technical principles in the form of six medals from the individual events of the Hungarian Championships, along with we could also produce some Hungarian Cup medals and a 10. place in the Slovak Cup races. So the direction and the method may be in order, the only question that remains can be consequent perseverance. So, kick butts ski racers and amateurs of  Miskolc! The pictures below render the atmosphere of the races and trainings at Bankut (skiers: Andrea - Marci and Tamas Kekesi, Krisztina Marty, Tamas Botlik, Csaba Bartha, Lorant Foldesi and on the groups photo: the BSC Racing Team, Benjamin Szollos, Viktor Kover, Zoltan Taszner and the active supporters).

     
 

   

Oldalmenü
Naptár